Pulmade korraldamine Rocca al Mare hotellis

2008. aasta mais avatud hotell Rocca al Mare asub väga kaunis ümbruses- mere rannal, suurepärase panoraamvaatega Tallinna lahele.

Ilusa merevaatega restoran Rocca al Mare suurepärane koht pulmade läbiviimiseks. Restoran mahutab kuni 40 inimest Peoruum kuni 40 inimest. Teie pulmapeo õhtul muutub saal säravaks peopaigaks, kus pruutpaar ja külalised saavad meeldejääva peo osalisteks.

Me pakkume:

Peoruum kuni 40 inimest.
Tansupõrand Lobby baaris.
Erimenüü vastavalt üritusele. Teie idee – meie teostus!
Peoruumi rent kuni kell 23:00.

43€/inimene.

Broneerimiseks palun võtta ühendust meie e-posti aadressil sales@roccahotels.ee.

Hotellis Rocca al Mare ürituste ja konverentside reserveeringu üldtingimused

1. Reserveeringu jõustumine ja tühistamine

1.1.  Üritused ja konverentsid (kohtumised, sümpoosiumid, pulmad, sünnipäevad, peied jne.Hotellis Rocca al Mare on kõik üritused ja konverentsid, mis toimuvad Hotelli Roccal Al Mare konverentssaalis ja/või restoranis ja/või ujula puhkeruumisSõltuvalt tellimusest võivad üritused ja konverentsid olla osalejate toitlustamisega või ilma.

1.2. Üritused ja konverentsid toimuvad reserveeringu (broneeringu) alusel.

1.3. Reserveering jõustub, kui klient on tasunud käsiraha. Käsiraha summa on 50%reserveeringu (tellimuse) summast. Käsiraha peab tasuma hiljemalt tellimuse kuupäevale järgneval tööpäeval. Käsiraha osalisel tasumisel reserveering ei jõustu ning käsiraha ei tagastata.

1.4. Käsiraha arvestatakse arve katteks.

1.5. Reserveeringu tasu ülejäänud osa (kogu tellimuse summa ja käsiraha vahe) peab tasuma hiljemalt 3 (kolm)

kalendripäeva enne reserveeringu kuupäeva. Nimetatud summa mittetasumisel loetakse, et klient on reserveeringust loobunud.

1.6. Kui reserveering jääb täitmata kliendi süü tõttu, jääb käsiraha ja punktis 1.5. nimetatud summa Hotellile Rocca al Mare. Loetakse, et reserveering jääb täitmata kliendi süü tõttu muu hulgas siis, kui klient teatab, et loobub reserveeringust või kui klient ei tule kokkulepitud ajal Hotellis Rocca al Mare reserveeritud ruumi. Kui reserveering jääb täitmata muul põhjusel kui kliendi süü tõttu, kuulub käsiraha tagastamisele.

1.7. Vääramatu jõu (loodusõnnetused, streigid, vms.) tõttu on Hotellil Rocca al Mare õigus reserveering tühistada, sellisel juhul peab Hotell Rocca al Mare teavitama klienti sellest nii kiiresti kui võimalik ja

tagastama käsiraha. Kliendil tekkinud muid võimalikke kulusid ja kahjusid ei hüvitata.

 2. Teenused reserveeringu alusel

2.1. Kui reserveering sisaldab toitlustamist, siis rakendatakse kliendi poolt valitud erimenüü. Kui

reserveering hõlmab üritust restoranis, siis on restoranis võimalik tellida sööke ja jooke vastavalt menüüle,

mis on avaldatud veebilehel www.roccahotels.ee. Restoranil on õigus teha menüüs muudatusi.

2.2. On soovitav teavitada Hotelli Rocca Al Mare konverentssaalis ja/või restoranis ja/või

ujula puhkeruumis läbiviidaava ürituse või konverentsi eesmärgist. Esinejate kutsumise peab Hotelliga Rocca Al Mare kooskõlastama.

2.3. Restoranis korraldab toitlustamist restorani köök. Kaasavõetud söögi ja joogi tarbimine ei ole lubatud, kui ei ole eelnevalt kirjalikult kokku lepitud teisiti.

2.4. Klient peab tellimuse summat ületava summa tasuma hiljemalt ürituse või konverentsi lõppemisel. Tasuda saab sularahas või VISA/MASTERCARD pangakaardiga.

2.5. Klient ei tohi alustada üritust või konverentsi enne reserveeringu algusaega ega jätkata üritust või konverentsi pärast reserveeringu aja lõppu.

3. Muud tingimused

3.1. Klient peab kasutama Hotelli Rocca al Mare sisseaseadet ja nõusid heaperemehelikult ja ei tohi neid

kahjustada. Kliendi külaliste poolt Hotellile Rocca al Mare põhjustatud kahju eest vastustab klient.

3.2. Võlaõigusseaduse § 53 lg 3 p 2 tulenevalt ei laiene reserveerimisele võlaõigusseaduse §§ 54-59 sätestatud tingimused.

3.3. Kui klient soovib muuta reserveeringu aega või kohta või külaliste arvu üle reserveeritud ruumi mahutavuse (restorani, konverentssaali või puhkeruumi vastavalt reserveeringule), siis seda loetakse varasema reserveeringu tühistamisena ja uue reserveeringu tegemisena. Reserveeringu muutmine peab olema tehtud kirjalikult restorani juhatajale või elektronpostile sales@roccahotels.ee (nb! mitte hotelli vastuvõtule (reception). Reserveeringu suuliseid muudatusi Hotell Rocca al Mare vastu ei võta.

3.4. Kõik kaebused tuleb alati teha niipea kui probleem tekib restorani juhatajale või e-postile sales@roccahotels.ee (nb! mitte hotelli vastuvõtule (reception). Suuliseid pretensioone Hotell Rocca al Mare vastu ei võta.

3.5. Käesolevaga annab klient kui andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks reserveeringu

täitmiseks vajalikus mahus. Kliendi isikuandmete töötleja on kaupleja, kelle andmed on toodud reserveeringu blanketil. Andmed säilitatakse kaupleja andmesüsteemis ja neid võidakse kasutada reklaami saatmiseks. Kolmandatele isikutele, välja arvatud raamatupidamis-, õigusteenus- ja krediidihaldusteenuse osutajatele, andmeid ei avaldata. Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete

töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks. Kliendil, andmesubjektina, on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid isikuandmeid, samuti on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist. Klient ei saa nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ulatuses, mis on vajalik raamatupidamisdokumentide säilitamise kohustuse täitmiseks ja õigusvaidluste lahendamiseks.

Aadress

Vabaohumuuseumi tee 11, Tallinn, Eesti

Kontaktid

Tel. +372 6645 950 | E-mail: sales@roccahotels.ee

Arvustused

© Rocca al Mare Hotel

We use cookies for the best possible presentation of our site. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
I accept it